Rozpoczęto dalsze prace modernizacyjne przy ulicy Szymanowskiego – nowy chodnik dla pieszych

Na ulicy Szymanowskiego w Poznaniu, po południowej stronie na wysokości osiedla Zygmunta Starego, odnotowano dalszą część prowadzonych tam prac remontowych. Prace te dotyczyły głównie renowacji chodnika, który jest teraz dostępny do użytku dla pieszych.

Agata Kaniewska, rzecznik Zakładu Dróg Miejskich (ZDM), przekazała informacje na temat postępu prac. Podkreśliła, że w czasie prac remontowych usunięto starą i znacznie zniszczoną nawierzchnię. Na jej miejsce położono nową warstwę asfaltu, czyniąc przestrzeń bardziej komfortową dla pieszych. Dodatkowo zaznaczyła, że cały proces jest kontynuacją wcześniej prowadzonych prac na chodnikach znajdujących się wzdłuż ulicy Szymanowskiego.

Całość działań remontowych była nieodzowna i była to decyzja poparta przez Radę Osiedla Piątkowo. Na ten cel lokalne władze przeznaczyły kwotę 88 tysięcy złotych, co umożliwiło realizację projektu.