Rozwój żużla w Poznaniu: plany na przyszłość i wsparcie miasta

Poznański klub żużlowy, którego domem jest stadion znajdujący się na Golęcinie, jest aktywny w staraniach o poprawę swojej infrastruktury. Wśród planów na najbliższy czas znalazły się m.in. pozyskanie funduszy na budowę systemu stałego oświetlenia – brak którego skutkował przyznaniem ekipie licencji jedynie na jeden sezon gier w najwyższym poziomie rozgrywek żużlowych w Polsce. Przy okazji, klub zwrócił uwagę także na potrzebę instalacji liniowego systemu odwodnienia oraz telebimu.

Ewa Bąk, pełniąca rolę dyrektora Wydziału Sportu, podkreśliła zaangażowanie Miasta Poznań w rozwój lokalnego żużla. Wynika to również z faktu, że stadion używany przez klub jest własnością miasta (POSiR). Z budżetu miejskiego pokrywane były już koszty wielu inwestycji związanych ze stadionem, takich jak prace nad doskonaleniem toru, zakupienie nowych band czy nabycie granitowego kruszywa do poprawy jakości nawierzchni toru.

Przewodnicząca Komisji, Lidia Dudziak, podkreśla, że Miasto Poznań wspiera żużel przede wszystkim z myślą o kibicach, którzy regularnie uczęszczają na spotkania. Dlatego też tak ważne jest rozmawianie o dalszych planach i potrzebach obiektu sportowego. Radna zaznacza również, że pierwszeństwo w udzielaniu wsparcia powinien mieć samorząd – szczególnie dla tych klubów, które angażują się w szkolenie młodej generacji sportowców.