Sesja Rady Miasta Poznania: Decyzja o zaciągnięciu kredytu i pożyczki o łącznej wartości 800 mln złotych

Zgodnie z decyzją podjętą przez radnych miasta Poznania podczas wtorkowej sesji, miasto ma zamiar zaciągnąć długoterminowy kredyt o wartości 500 mln złotych oraz długoterminową pożyczkę na kwotę 300 mln złotych. Finansowanie plombuje Europejski Bank Inwestycyjny, a jego celem jest wspomóc władze miejskie w prowadzeniu inwestycji.

Skarbnik Poznania, Piotr Husejko, podczas sesji Rady Miasta poinformował, że głównym celem zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest współfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Poznania na rok 2024 i kolejne lata.

Środki uzyskane z kredytu długoterminowego przeznaczone zostaną na realizację różnych inwestycji. Zakres projektów obejmuje infrastrukturę drogową, transport publiczny, a także działalność oświatową, sportową oraz kulturalną. Natomiast pożyczka długoterminowa ma za zadanie finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pierwsza transza kredytu, wynosząca 150 mln złotych, ma być uruchomiona w 2024 roku. Uruchomienie kredytu planowane jest etapami, w latach 2024-2026. Ostateczny termin spłaty zaplanowano na rok 2049.

Skarbnik miasta, Piotr Husejko, poinformował, że według przyjętego budżetu Poznania, niezbędne jest zewnętrzne finansowanie zwrotne na poziomie ponad 630 mln złotych. Dodatkowo zaznaczył, że kwota 100 mln złotych została już wcześniej zakontraktowana w EBI na realizację takich projektów jak budowa nowej trasy tramwajowej czy modernizacja Starego Rynku.