Spotkanie liderów Konfederacji na placu Wolności z gościnnym udziałem Ryszarda Petru

Na placu Wolności odbyło się spotkanie, które zgromadziło przodujące postacie Konfederacji. Zaskakująco na zebraniu pojawiła się także osoba niebędąca członkiem partii – Ryszard Petru, reprezentujący Trzecią Drogę. Dyskusja, która miała miejsce pomiędzy nim a Sławomirem Mentzenem, była jednym z punktów programu.

Zanim doszło do wspomnianego wydarzenia, próbowano zorganizować spotkanie w innych lokalizacjach, jednak ostatecznie decyzja padła na plac Wolności. W tym miejscu Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen mieli okazję porozmawiać z mieszkańcami Poznania.

Wejście liderów Konfederacji na scenę nie mogło obyć się bez efektów specjalnych – towarzyszyły mu sztuczne ognie. Dodatkową atrakcją były fałszywe banknoty o nominale „pierdyliard złotych” z podobizną Mateusza Morawieckiego, które Sławomir Mentzen rozrzucał wśród zgromadzonych. Owe banknoty nie tylko lądowały w rękach publiczności, ale także wzbijały się w powietrze po przemówieniu Mentzena.