Znaczna dotacja dla Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola w Poznaniu

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, zlokalizowane w Poznaniu, otrzymało pokaźne dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Fundusze, które przekraczają sumę dwóch milionów złotych, zostaną wykorzystane na wsparcie funkcjonowania i rozwoju ośrodka. Jest to znaczący wkład w przyszłość sportu konnego w tym regionie.

W nadchodzący poniedziałek planowane jest przekazanie obiektu Międzynarodowym Targom Poznańskim. To istotne wydarzenie zasila jeszcze bardziej optymizm związany z przyszłością Hipodromu Wola.

Fundusze na modernizację ośrodka pochodzą z programu „Sportowa Polska”. Oficjalne wręczenie czeku o wartości 2 275 800 złotych miało miejsce podczas konferencji prasowej na terenie Hipodromu Wola. Minister Jadwiga Emilewicz wręczyła symboliczny czek Katarzynie Wieczorek, reprezentującej radę nadzorczą grupy MTP. To wydarzenie stanowi przełomowe moment dla poznańskiego sportu jeździeckiego, otwierając nowe perspektywy dla jego dalszego rozwoju.