Studenci z Poznania protestują przeciwko likwidacji akademika DS Jowita, zajmując go od piątku

DS Jowita w Poznaniu stał się miejscem protestu około 50 studentów, którzy nie zgadzają się na planowane przez władze uczelni zamknięcie obiektu. Zajęcie akademika rozpoczęło się w piątkowy wieczór, co jest wyrazem sprzeciwu wobec decyzji, która według protestujących, uderzy przede wszystkim w mniej zamożnych studentów, ceniących tani nocleg w centrum miasta. Podczas sobotniej konferencji prasowej studenci zwrócili uwagę, że problem ten dotyka ponad 300 osób studiujących.

Obrona DS Jowita jest prowadzona przez grupę studentów od kwietnia 2023 roku. W tym czasie zostało podjęte wiele inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie decyzji o zamknięciu akademika, w tym rozmowy z władzami uczelni, demonstracje czy wręczenie listu otwartego z postulatami dotyczącymi powiększenia bazy noclegowej. List ten zyskał poparcie i został podpisany przez ponad 1000 osób oraz wysłano go do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Najwyższej Izby Kontroli, wyrażając swoje zaniepokojenie stanem zarządzania Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, co zainicjowało Poznańskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej i Studencką Inicjatywę Mieszkaniową.

Podczas sobotniej konferencji prasowej studenci podkreślili, że pokojowa okupacja DS Jowita to nie tylko próba zaprotestowania przeciwko decyzji władz UAM, ale także wyrażenie dezaprobaty wobec ogólnej polityki zarządzania uczelniami w Polsce. Zwrócili uwagę, że od października 2023 roku akademik ten nie przyjął już nowych studentów, mimo iż wcześniej każdego roku stawał się miejscem zamieszkania dla ponad 300 studentów krajowych i zagranicznych.