Sukces w recyklingu Poznania: ponad 50% komunalnych odpadów jest przetwarzane

Zjawiskowym osiągnięciem jest fakt, że w Poznaniu aż ponad połowa komunalnych odpadów jest obecnie kierowana do procesu recyklingu oraz ponownego użycia. Tak wysoki poziom odzysku odpadów jest wynikiem dobrze zaplanowanej i bezbłędnie działającej infrastruktury, ale także zaangażowania samych mieszkańców, którzy coraz bardziej skrupulatnie segregują swoje odpady – to coś, czym może pochwalić się miasto.

Poznań zaczął samodzielnie zarządzać swoimi odpadami komunalnymi od początku roku 2022. W ciągu zaledwie roku, poziom selektywnej zbiórki odpadów wzrósł o 10 procent i w 2021 rok osiągnął wartość nieco ponad 40 procent.

Pomocnym w całym procesie są różne instalacje i urządzenia dostępne dla miasta, takie jak Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), pojazd gratowóz oraz biokompostownia.

W 2021 roku, efektywność selektywnej zbiórki odpadów w Poznaniu przekroczyła 40 procent, co było wynikiem godnym podziwu, znacznie przewyższającym standardy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą ustawą, poziom ten powinien osiągnąć co najmniej 20 procent w 2021 roku, a w 2022 – 25 procent. Jednak sprawozdanie z ostatniego roku pokazało, że miasto zdołało poprawić ten wskaźnik o dodatkowe dziesięć punktów procentowych.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego wykorzystania odpadów uzyskało aprobatę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Następnym krokiem będzie akceptacja sprawozdania przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.