Transformacja opuszczonego obiektu Warty Poznań w park: plany miasta Poznań finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Znajdujący się od dawna w stanie nieużytku obiekt Warty Poznań ma zostać przemieniony w park. Zanim to jednak nastąpi, miejskie władze będą miały możliwość zagospodarowania okolicznych terenów, korzystając z funduszy pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego projektu, Poznań otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 milionów złotych. Dzięki tym środkom, powstanie ekologiczny korytarz przy ulicy Dolna Wilda. Przewidziano również budowę miejsc służących do gromadzenia wody deszczowej.

W skład planowanego projektu wchodzi też renowacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wysokość grantu, który miasto Poznań otrzymało, obejmuje również koszty stworzenia zielonego dziedzińca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 oraz usunięcia starej makiety Rataj na osiedlu Piastowskim.