W planach Poznania pojawiły się opłaty za parkowanie w niedziele: szczególnie dotknie to centrum i Jeżyce

Miasto Poznań rozważa wprowadzenie zmian w systemie opłat za parkowanie, które mogłyby obejmować również niedziele. Propozycją tą podzielił się Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) podczas rozmowy z Radiem Poznań. Szczególnie skupiając się na centralnej części miasta oraz na obszarze Jeżyc, Libicki zauważył, że te miejsca doświadczają największego natężenia ruchu, zwłaszcza w niedzielę, gdy korzystanie z parkingów jest bezpłatne.

Zarząd Dróg Miejskich, po zastąpieniu starych parkomatów nowymi, planuje dalsze modyfikacje w systemie płatnego parkowania. Jednym z potencjalnych pomysłów jest wprowadzenie opłat parkingowych także w niedziele. W efekcie oznaczało by to, że parkowanie byłoby płatne przez cały tydzień, z wyjątkiem dni świątecznych.

Piotr Libicki informował, że przeprowadzono analizy zapotrzebowania na parkowanie na Wildzie, Łazarzu i Jeżycach. Badania dla centrum miasta są prawie gotowe. Wstępne wyniki pokazują rosnące zapotrzebowanie na parkingi w weekendy, zwłaszcza w niedziele, gdy obecnie nie są naliczane żadne opłaty. Dlatego wprowadzenie opłat za parkowanie także w niedziele jest rozważane – powiedział Libicki w trakcie rozmowy radiowej.

Końcowa decyzja zostanie podjęta nie przez Zarząd Dróg Miejskich, ale przez miejskich radnych. Mają oni również prawo zdecydować o podwyższeniu opłat za parkowanie. W przypadku ewentualnego wprowadzenia płatności za parkowanie w niedziele, najbardziej dotknięte byłyby obszary śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, które obejmują Jeżyce i centralną część Poznania.

Pierwszego lipca nowe parkomaty zostały uruchomione w centrum Poznania i na Jeżycach. Większość z nich umożliwia płatność za postój za pomocą karty lub aplikacji Blik. Tylko 10% urządzeń akceptuje płatność monetami. Nowe parkomaty zastąpiły stare, które akceptowały jedynie gotówkę.