Agnieszka Lewandowska z ruchu Polski 2050 dołącza do zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. Rafał Ratajczak obejmuje stanowisko prezesa.

Do składu zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, została wybrana Agnieszka Lewandowska, reprezentująca ruch Polska 2050. Jednocześnie, funkcję prezesa funduszu objął Rafał Ratajczak.

WFOŚiGW jest instytucją odpowiedzialną za przyznawanie dotacji na takie cele jak wymiana tzw. kopciuchów, czyli starych pieców, które są źródłem zanieczyszczenia powietrza.

Agnieszka Lewandowska posiada bogate doświadczenie w działalności samorządowej. Pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Poznania. Do roku 2021 była aktywna w ramach Koalicji Obywatelskiej. Jej praca jako radnej koncentrowała się głównie na sprawach zdrowotnych oraz wsparciu dla osób niepełnosprawnych.

Zaangażowanie Lewandowskiej w kwestie społeczne potwierdza jej czteroletnia przynależność do rady nadzorczej Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Ostatnie wybory samorządowe nie były jednak dla niej udane, bowiem jej kandydatura na miejsce w sejmiku województwa nie odniosła oczekiwanego sukcesu.