W poznaniu przybyło kilkanaście tysięcy mieszkańców. Rok 2022 był rekordowy!

Biuletyn Miejski co pół roku aktualizuje liczby związane z ilością mieszkańców Poznania. Posiłkuje się również danymi zebranymi w trakcie powszechnego spisu miejskiego. Wedle najnowszych informacji, w Poznaniu miesza prawie pięćset pięćdziesiąt tysięcy ludzi.

Do tych statystyk trzeba również dodać osoby niezameldowane w Poznaniu, ale przebywające tu na pobyt stały. Będą to uczniowie i studenci a także spora liczba osób zatrudnionych w Poznaniu. Nie można zapominać również o cudzoziemcach pracujących w naszym mieście tymczasowo lub z zamiarem stałego pobytu, na podstawie pozwolenia na pracę. Spory odsetek to też uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Poznań to miasto które zawsze było otwarte dla innych. Swoją nowoczesnością i innowacyjnym podejściem do tworzenia miejsc pracy i fabryk, było pionierem jeszcze przed wieloma laty. Po statystykach widać, że ten trend wciąż się utrzymuje a ludność Poznania wzrasta z roku na rok.