Walka o zieleń Poznania – Społeczny Poznań kontra deweloperzy

W obronie terenów zielonych Poznania, w szczególności okolic jeziora maltańskiego, stanęli członkowie Komitetu Wyborczego Społeczny Poznań. Nie zgadzają się oni z rosnącą liczbą inwestycji deweloperskich na tych terenach, a zwłaszcza z planowanym budynkiem hotelowym w pobliżu stoku maltańskiego.

Jednym z głównych przeciwników tych działań jest Tomasz Hejna, członek komitetu, który otwarcie wyraża swoje niezadowolenie i krytykę wobec działań prezydenta miasta i urzędników, które jego zdaniem przyczyniły się do obecnej sytuacji. Twierdzi, że brak aktywności ze strony decydentów oraz wsparcie rady miasta dla prezydenta i architekta miasta doprowadziło do kompromitacji i braku kontroli nad nadmiernymi inwestycjami na tym terenie. Według niego, miasto posiada wiele narzędzi, które mogłyby skutecznie zapobiegać takim działań.

Kolejny problem zauważyli członkowie Społecznego Poznania w postaci innych inwestycji prowadzonych wokół Jeziora Maltańskiego, m.in. obok Term Maltańskich. To nie jedyny obszar, który wymaga interwencji – zdaniem Włodzimierza Nowaka, konieczne jest również uporządkowanie Placu Kolegiackiego, miejsca pracy prezydenta i radnych.

Nowak apeluje o usunięcie z placu osób, które jego zdaniem działają nie na korzyść mieszkańców miasta, lecz według własnych, osobistych interesów i celów. Nie jest pewien, co tak naprawdę kieruje tymi ludźmi, jednak zdecydowanie podkreśla, że obecne zjawisko jest nieakceptowalne i nie powinno mieć miejsca.