Węzeł Poznań Zachód – informacje o remoncie i ograniczeniach w ruchu

Z dniem 6 sierpnia, kierowcy korzystający z dróg ekspresowych S5 oraz S11 nie będą mogli skorzystać z możliwości zjazdu na autostradę A2 przez węzeł Poznań Zachód. Przyczyną są remontowe prace prowadzone na łącznicach wjazdowych na wspomnianą autostradę. Spodziewany czas trwania tych robót wynosi około dwa tygodnie, po którym przeniosą się one na łącznice zjazdowe.

O planowanych pracach remontowych na węźle autostradowym Poznań Zachód, będących częścią skrzyżowania autostrady A2 i dróg ekspresowych S5 oraz S11, poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska. Pierwszy etap tych prac rozpocznie się w niedzielę, podczas którego za zamknięcie zostaną objęte łącznice wjazdowe na autostradę.

Według Anny Ciamciak, rzecznik prasowej spółki Autostrada Wielkopolska S.A., zakres prac obejmie wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni. Prace zostały zaplanowane i podzielone na etapy tak, aby minimalizować uciążliwość dla użytkowników dróg. Mimo remontu, część ruchu będzie mogła korzystać z węzła.