Wielki pożar w oczyszczalni ścieków w Poznaniu: pracownicy ewakuowani

Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji od straży pożarnej na temat sytuacji. Mimo to, na podstawie relacji osób będących naocznie świadkami zdarzenia, wydaje się, że liczne jednostki straży pożarnej są już na miejscu i podejmują działania mające na celu opanowanie sytuacji.

Ogień szalejący w oczyszczalni ścieków stanowi poważne ryzyko dla pracowników tego obiektu, ale również dla mieszkańców okolicznych domów. Według wstępnych doniesień, wszystkich pracowników ewakuowano, a osobom mieszkającym w najbliższym otoczeniu zalecono zamykanie okien i pozostanie w domach, aby uniknąć ewentualnej ekspozycji na toksyczny dym.

Oczyszczalnia ścieków znajdująca się przy ulicy Serbskiej jest jednym z punktów kluczowych dla infrastruktury Poznania, ponieważ odpowiada za proces czyszczenia ścieków generowanych przez znaczną część miasta. Taki pożar może zaburzyć funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, co budzi niepokój mieszkańców zaniepokojonych możliwością przerw w dostawach wody i innych usług komunalnych.