Wielkie wyróżnienia dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marek Woźniak, zaszczycił swoją obecnością tę ceremonię, osobiście wręczył nagrody.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie okazało się wielkim zwycięzcą gali, przyjmując na swoje konto dwie nagrody Grand Prix. Wykonane tam prace konserwatorsko-restauratorskie przy secesyjnej ladzie sklepowej wykonanej z fajansu i marmuru z początku XX wieku przyciągnęły uznanie jury. Ponadto, akcja promocyjna „50 lat samochodu rolniczego Tarpan” również zdobyła uznanie komisji oceniającej.

Zastępca dyrektora ds. muzealniczych w Muzeum, Paweł Simiński, wyraził swoją radość z otrzymanych nagród. W ramach ekspozycji muzeum znajduje się wiele modeli samochodu Tarpan, w tym jeden szczególny – ten, który miał okazję uczestniczyć w wizycie Jana Pawła II w Polsce. Nagrody, według Simińskiego, to ukoronowanie codziennej pracy i zaangażowania całego zespołu pracowników muzeum.

W konkursie oceniano muzea w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa i wydawnicza, promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.