Współpraca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych: Wytyczanie nowych perspektyw badań naukowych

Dziś, w stolicy Polski – Warszawie, doszło do podpisania memorandum pomiędzy renomowaną uczelnią akademicką – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a globalną organizacją międzynarodową – Organizacją Narodów Zjednoczonych. Przewiduje ono wspólne działania w obszarach takich jak komunikacja, media, bezpieczeństwo, nauki polityczne oraz psychologia.

Memorandum to umożliwi akademikom z poznańskiego UAM oraz Centrum Nauk Behawioralnych ONZ, z siedzibą w Dosze, przeprowadzenie wspólnych badań nad ludzkimi zachowaniami w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i terroryzmu. W ramach tej kooperacji uniwersytet z Poznania ma szanse na korzystanie z dodatkowych źródeł finansowania, a także możliwość realizacji wymian studenckich i pracowniczych z placówkami ONZ.

Dodatkowo, ONZ udzieli swojego patronatu nad studiami podyplomowymi o nazwie „Analiza behawioralna i wykrywanie kłamstwa”, które są realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Akt podpisania dokumentu miał miejsce przy asyście prezydenta Polski, Andrzeja Dudy oraz emira Kataru, Szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego. Unikalność tego wydarzenia polega na tym, że jest to pierwszy raz, kiedy polska uczelnia wchodzi w tak znaczącą współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych.