Wstępne prace przed remontem ulicy Słowackiego w Poznaniu

Poznańska ulica Słowackiego jest na finiszu swojego obecnego stanu, bowiem już 26 września, czyli w nadchodzący wtorek, rozpocznie się jej gruntowna przebudowa. Inwestycja obejmie nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodników, ale także posadzenie drzew oraz krzewów niskiej roślinności. Interwencja ta będzie także okazją do zmiany organizacji ruchu na tej ulicy. W związku z tym, na drodze pojawiło się tymczasowe oznakowanie. W ciekawy sposób, w proces projektowania zmian zaangażowano uczniów z pobliskiej placówki edukacyjnej.

Planowane prace remontowe będą przeprowadzane na odcinku pomiędzy ulicą Kraszewskiego a ulicą Wawrzyniaka. Całość podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmie odcinek od ulicy Kraszewskiego aż do punktu wysokości budynku nr 47, który znajduje się w pobliżu wejścia do Szkoły Podstawowej. W trakcie prac drogowych, ten fragment ulicy zostanie zamknięty dla ruchu. Chociaż dojazd do przydrożnych posesji będzie możliwy, to jednak parkowanie na czas remontu będzie dozwolone tylko na prywatnych terenach. Na ulicy wprowadzony zostanie absolutny zakaz parkowania.