Wybory do rad osiedlowych w Poznaniu: Zgłaszanie kandydatur i wybór przedstawicieli mieszkańców

Za niespełna kilka miesięcy mieszkańcy Poznania zostaną wezwani do urn, aby dokonać wyboru swoich przedstawicieli do lokalnych rad. Tymczasem, w ciągu najbliższego miesiąca, przez okres dwóch tygodni, będą zbierane zgłoszenia kandydatów na członków samorządów osiedlowych.

Dzień 12 maja znamionuje się jako data, w której obywatele Poznania wybiorą swoje reprezentacje do 42 funkcjonujących w mieście jednostek pomocniczych, zwanych radami osiedli.

O przyjęcie zgłoszeń kandydatów na radnych upomniał się magistrat miasta Poznania. Od 18 marca do 2 kwietnia będzie trwała procedura składania dokumentów dla tych, którzy są zainteresowani udziałem w obwodowych komisjach wyborczych.

W jedenastego dnia maju, każdy pełnoletni obywatel Polski, zamieszkujący stale na terenie danego osiedla, będzie mógł wziąć udział w wyborach i wpłynąć na skład lokalnej rady.

Przypomnienie ze strony Urzędu Miasta dotyczące znaczenia osiedli nie jest bezpodstawne. Są one bowiem beneficjentami środków przekazanych z budżetu miasta, co przyczynia się do realnych zmian w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców.

Szansą na wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim otoczeniu jest członkostwo w radzie osiedla. Każda osoba, której ambicją jest start w majowych wyborach, ma możliwość zgłoszenia swej kandydatury w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta.