Planowana nowa linia tramwajowa w Poznaniu – połączenie pętli Zawady ze stacją kolejową Poznań Wschód

W Poznaniu, władze miejskie analizują projekt nowej linii tramwajowej. Jej celem jest połączenie pętli Zawady ze stacją kolejową Poznań Wschód. Projekt ma zbieżne cele z obecnymi planami rozwijania infrastruktury miejskiej, jak zauważył radny Andrzej Rataj. Dodatkowo, może ona przyczynić się do znacznej poprawy komunikacji publicznej w okolicy Osiedla Główna.

Jesienią 2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkającymi tam obywatelami. Podczas nich mieli oni okazje wyrazić swoje zdanie i opinie na temat proponowanej trasy nowej linii tramwajowej. Po przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami, dowiedziano się, że aż 60% z nich popiera trasę, która rozpoczynałaby się od pętli na Zawadach, następnie prowadziłaby przez ulicę Główną oraz planowaną do budowy ulicę oznaczoną jako 22KD-D, kończąc swój bieg na stacji kolejowej Poznań Wschód.

Przy omawianej stacji kolejowej planowane jest utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Miałby on nie tylko obejmować nową pętlę autobusową, ale także parking typu Park & Ride dla tych, którzy wolą dojechać na miejsce własnym samochodem.

Radny Andrzej Rataj zwrócił się z zapytaniem do odpowiednich służb o postęp prac nad tym projektem. Interesowały go przede wszystkim analizy techniczne, przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne dotyczące proponowanej inwestycji. Chciał też dowiedzieć się o perspektywy finansowe i czasowe tej planowanej inwestycji.