Wybrano najbardziej korzystną propozycję inwestycyjną od konsorcjum Kobylarnia i Mirbud dla 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki-Poznań

Jak informuje Alina Cieślak, reprezentantka poznańskiego biura Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w październiku poprzedniego roku został ogłoszony przetarg na realizację kluczowej inwestycji drogowej.

Głównym przedmiotem przetargu była budowa 22-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S11 pomiędzy Obornikami a Poznaniem, którego częścią ma być również obwodnica Obornik.

Na ogłoszenie GDDKiA odpowiedziało osiem firm, spośród których najatrakcyjniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum składające się z firm Kobylarnia i Mirbud. Cena, jaką zaproponowały te firmy wyniosła 853 456 675,21 złotych.

Przypomina Alina Cieślak, że głównym punktem oceny ofert było ich kosztowność, która stanowiła 55 procent kryteriów wyboru. Jednocześnie, podczas analizy propozycji brano pod uwagę również inne aspekty – takie jak przedłużenie gwarancji jakości na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 procent), a także sposoby zagospodarowania resztek asfaltu (5 procent).