"Rozmowy o OBECNOŚCI w teatrze" – książka promująca inkluzywność w teatrze dostępna za darmo w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, znanym miejscu spotkań miłośników sztuki, dostępne jest bezpłatne wydanie książki pt. „Rozmowy o OBECNOŚCI w teatrze”. Publikacja ta priorytetowo skupia się na zagadnieniach inkluzywności w instytucjach kulturalnych, stając się ważnym nośnikiem dyskusji na ten temat.

Ta unikalna książka to inspiracja do głębszych przemyśleń i rozmów o równości dostępu do publicznych przestrzeni scenicznych dla artystek i artystów z niepełnosprawnościami. Oddaje ona głos tym twórczyniom i twórcom, którzy różnią się pod względem fizycznym, umiejętnościami oraz indywidualnymi potrzebami. Pobudza także do refleksji nad punktem widzenia osób odpowiedzialnych za produkcję, recenzje teatralne, zaangażowanych technicznie oraz tych, którzy kreują instytucje teatralne. Te ostatnie mają na celu przełamanie nawykowych barier i stereotypów.

W treści „Rozmów o OBECNOŚCI w teatrze” znajdziemy również bogactwo kreatywnych pomysłów i sprawdzonych praktyk. Te mogą przyczynić się do tego, że sztuka teatralna stanie się bardziej otwarta i dostępna dla wszystkich, a nie tylko wyselekcjonowanych.