Wzmożone działania Policji i Caritas Archidiecezji Poznańskiej na rzecz osób w kryzysie bezdomności

W obliczu nadejścia jesienno-zimowego okresu, służby policyjne na terenie całego kraju z intensywnością angażują się w pomoc osobom doświadczającym trudności wynikających z braku stałego miejsca zamieszkania. To wszystko odbywa się pod hasłem „pomagamy i chronimy”. 14 listopada tego roku, funkcjonariusze policji z Poznania współdziałali w takiej akcji razem z reprezentantami Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Pracując nad realizacją swoich statutowych obowiązków, funkcjonariusze regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby dotknięte problemem bezdomności. Na ich listę najczęściej trafiają takie lokalizacje jak klatki schodowe budynków, niewykorzystywane obiekty, ogrody działkowe, sieć kanalizacyjna czy dworce kolejowe i autobusowe. W sytuacji, gdy napotkają osobę wymagającą wsparcia, policjanci kierują ją do odpowiednich ośrodków dla bezdomnych oraz innych instytucji udzielających pomocy. Dodatkowo dostarczają oni niezbędne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia.

Myśląc o bezpieczeństwie osób doświadczających kryzys bezdomności, szczególnie w kontekście nadchodzącego Światowego Dnia Ubogich, policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, współpracując z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej, 14 listopada br. przeprowadzili specjalne działania na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu. W ramach tych działań odwiedzali miejsca, gdzie przebywają te osoby, wręczając im paczki zawierające odzież i żywność. Każda z potrzebujących osób otrzymała dodatkowo ciepły koc oraz informacje o miejscach, gdzie może codziennie skorzystać z ciepłego posiłku.

Osoby potrzebujące były zachęcane do korzystania z ogrzewalni znajdującej się przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu, która jest otwarta codziennie. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą tam się zgłosić, pod warunkiem że mają maksymalnie 1°/ₒₒ alkoholu w organizmie. Podczas pobytu mogą skorzystać z prysznica, wyprać ubrania, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc społeczną i przedmedyczną oraz wsparcie psychologiczne. Na ulicy Krańcowej działa również Miejska Łaźnia i strefa doraźnej pomocy, otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00. W tym miejscu zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą skorzystać ze środków higienicznych do kąpieli, strzyżenia włosów, pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej, wsparcia pracownika socjalnego czy dostępu do telewizji i internetu.