Zablokowany szlak komunikacyjny między Poznaniem a Pniewami: poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 92

Na terenie miejscowości Podrzewie, położonej w województwie wielkopolskim, doszło do blokady na drodze krajowej numer 92, która stanowi główny ciąg komunikacyjny między miastem Poznań a Pniewy. Komunikacja na tej trasie została sparaliżowana, co skutkowało koniecznością wprowadzenia tras zastępczych.

Pracownik punktu informacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) stacjonujący w Poznaniu poinformował w pierwszym dniu tygodnia, że doszło do incydentu drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd ten stracił panowanie i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia, jedna osoba doznała obrażeń.

Droga musiała być chwilowo zamknięta, aby umożliwić usuwanie uszkodzonego pojazdu ciężarowego oraz opróżnienie go ze ładunku. Jednocześnie, by zapobiec dalszym utrudnieniom w ruchu drogowym, służby policyjne zdecydowały o wprowadzeniu tras objazdów. Kierowcy mogą skorzystać z drogi wojewódzkiej numer 306 prowadzącej przez małą miejscowość Sękowo, lub wybrać alternatywną trasę przez Duszniki.