Zakończenie prac na ul. Święty Marcin i al. Niepodległości

Kierowcy korzystający z ulicy Święty Marcin i al. Niepodległości mogą oczekiwać końca prac związanych z ułożeniem nawierzchni. W zeszłym tygodniu ostatnia warstwa asfaltu została nałożona na te odcinki dróg, świadcząc o zbliżaniu się końca prac.

Prace dotyczyły południowej jezdni ul. Święty Marcin, od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości. Aktualnie prace ciągle są prowadzone na wschodniej jezdni alei Niepodległości oraz na ulicy Święty Marcin pomiędzy aleją Niepodległości a ulicą Kościuszki.

W efekcie działań Poznańskich Inwestycji Miejskich, kierowcy już teraz mogą korzystać z fragmentów ulic, gdzie przygotowano docelową nawierzchnię. Te części dróg są już dopuszczone do ruchu, co jest kolejnym krokiem w kierunku całkowitego zakończenia prac.