Zapewnienia posłanki PO Katarzyny Kierzek-Koperskiej o obiecanym wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli

Podczas porannego wywiadu radiowego nadanego przez Radio Poznań, Katarzyna Kierzek-Koperska – poznańska posłanka Platformy Obywatelskiej – zapewniła, że w przyjętym przez Sejm budżecie przewidziano środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Na krytykę ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, który twierdził, że obiecane podwyżki będą mniej hojne niż zapowiedział premier, posłanka odpowiedziała prośbą o cierpliwość. Wyjaśniła, że Ministerstwo Edukacji bazuje swoje prognozy na różnych danych statystycznych, co oznacza, że ich wyliczenia są uśrednione, co może prowadzić do pewnych rozbieżności.

W przypadku tych szkół i miejscowości, które otrzymałyby kwotę podwyżki mniejszą niż 1500 złotych, Katarzyna Kierzek-Koperska zasugerowała, że planowane jest wyrównanie. Taka sytuacja mogłaby wystąpić tam, gdzie pensje były znacznie niższe i zgodnie z obietnicą rządu będzie konieczne doprowadzenie do równowagi.

„Minister Nowacka z pewnością poradzi sobie z tym problemem” – powiedziała posłanka, przypominając jednocześnie, że to będzie największa podwyżka dla nauczycieli od wielu lat.