Zarząd Transportu Miejskiego zareagował na postulaty mieszkańców dotyczące zmian w układzie linii tramwajowych

Planowany od początku 2024 roku nowy projekt układu linii tramwajowych doznał pewnych modyfikacji. Przeprowadzone zmiany są bezpośrednią odpowiedzią Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) na wnioski i sugestie zgłoszone przez mieszkańców. W tym procesie aktywnie uczestniczyli również radni miejscy, Paweł Sowa i Tomasz Stachowiak, którzy interpelowali w tej sprawie.

W efekcie wprowadzonych przez ZTM zmian, linia tramwajowa numer 15 będzie kontynuować swoją trasę z Piątkowa do Junikowa. Tymczasem, linia numer 3 będzie łączyć Naramowice i Winogrady z centrum miasta, a także z Ratajami i Chartowem.

Pierwotny projekt wywołał niepokój wśród pasażerów, szczególnie dotyczyło to planowanej zmiany trasy nr 15. Wywołało to falę negatywnych reakcji ze strony rad osiedli oraz indywidualnych zgłoszeń mieszkańców. W wyniku tych działań złożona została petycja, która zdobyła wsparcie niemal 7 tysięcy osób. Dodatkowo radni miejscy: Paweł Sowa i Tomasz Stachowiak, złożyli interpelacje dotyczące proponowanych zmian.