Zgłoszenia kandydatów na radnych osiedlowych w Poznaniu zakończone: kilka osiedli nadal bez reprezentacji

Do końca dnia dzisiejszego, wszyscy chętni do pełnienia funkcji radnych osiedlowych, mogli zgłaszać swoje kandydatury. Miasto wprowadziło dodatkowy termin zgłoszeń, jako że początkowo na wielu osiedlach ilość kandydatów nie pokrywała się z ilością dostępnych miejsc w radzie.

Do ostatniej chwili swoje zgłoszenia składali kandydaci, jak na przykład Danuta Oleniak, reprezentująca Osiedle Morasko-Radojewo. Decyzję o kandydowaniu podjęła, motywowana brakiem innych chętnych i obawą o utratę funduszy przeznaczonych dla jej rejonu.

Dodatkowe zgłoszenia były wymagane na 22 spośród 42 poznańskich osiedli. W południe tego dnia, dla 8 z nich nadal brakowało kandydatów. Przyjmowanie zgłoszeń oficjalnie zakończono o godzinie 15:00. W tej chwili trwa weryfikacja zgłoszeń i sprawdzenie, czy udało się uzupełnić wszystkie miejsca.

Arkadiusz Bujak z Urzędu Miasta komunikuje, że jeśli na danym osiedlu ilość kandydatów będzie mniejsza niż ilość miejsc w radzie, to może to skutkować likwidacją takiego osiedla. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada miasta. Możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych wyborów za rok, ale skutkowałoby to skróceniem kadencji wybranych wówczas radnych. Alternatywą jest decyzja o likwidacji osiedla i podjęcie decyzji co zrobić z jego terenem – czy połączyć go z innym osiedlem, czy podzielić i dołączyć do sąsiednich.