Zmiany tras dwóch poznańskich linii autobusowych od 1 czerwca

Kolejne zmiany czekają pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Od pierwszego dnia czerwca, trasy dwóch linii autobusowych – nr 321 i 341 – ulegną modyfikacji. Celem wprowadzonych zmian jest optymalizacja obsługi pasażerów i lepsze dostosowanie ścieżek przejazdów do aktualnych wymagań mieszkańców miasta.

Jak zapewnia Agnieszka Makała, przedstawicielka Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM), od pierwszego dnia czerwca, autobusy poruszające się na liniach nr 321 i 341 będą korzystać z nowych tras:

Autobusy linii nr 321 nie będą już poruszać się ulicami Gdyńską i Główną. Zmienione trasy przewidują kursy ulicami Bałtycką i Hlonda. Ta modyfikacja ma na celu umożliwienie lepszego dostępu do transportu publicznego dla mieszkańców obszarów przemysłowych oraz poprawę komfortu podróżowania dla osób mieszkających w tych rejonach.

Na linii nr 341 planowane są także zmiany, które obejmują wjazd na teren Koziegłów ulicami Poznańską oraz Żołnierzy Niezłomnych. Autobusy tej linii będą obsługiwać przystanki Koziegłowy/Os. Karolin i Koziegłowy/Szkoła. Dzięki temu mieszkańcy Koziegłów otrzymają lepszy dostęp do komunikacji miejskiej, co powinno zdecydowanie ułatwić codzienne dojazdy.

Wprowadzone zmiany były poprzedzone analizą potrzeb pasażerów i konsultacjami z mieszkańcami. Jak podkreśla Agnieszka Makała, celem Zarządu Transportu Miejskiego jest nieustanne dopasowywanie oferty transportowej do dynamicznie zmieniających się wymagań mieszkańców miasta. Zmienione trasy autobusów nr 321 i 341 mają przyczynić się do poprawy komfortu podróżowania oraz skrócenia czasu dojazdu.

ZTM apeluje do wszystkich pasażerów o zapoznanie się ze zmienionymi trasami autobusów nr 321 i 341 przed dniem 1 czerwca. Taki krok ma na celu eliminację potencjalnych nieporozumień i zapewnienie płynnego korzystania z miejskiego transportu. Szczegółowe informacje na temat modyfikacji tras oraz rozkładów jazdy są dostępne na stronie internetowej ZTM oraz na przystankach autobusowych.