Zmiany w organizacji ruchu na Kampusie Morasko UAM w Poznaniu: nowe zasady od 15 stycznia

W związku z nielegalnymi wyścigami samochodowymi, które miały miejsce na terenie Kampusu Morasko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. Nowe zasady zostaną wprowadzone od następnego tygodnia, konkretnie od poniedziałku 15 stycznia.

W oficjalnym komunikacie przekazanym we wtorek, UAM poinformował o planowanych zmianach. Zgodnie z nimi, możliwość wyjazdu oraz parkowania na terenie kampusu w godzinach nocnych – od 21:00 do 6:00 – będzie ograniczona wyłącznie do pojazdów posiadających odpowiednie upoważnienie wydane przez Uczelnię. Dodatkowo, zezwolenie na korzystanie z terenu kampusu w tych godzinach zostanie przyznane również pojazdom należącym do służb miejskich oraz MPK Poznań.

UAM ostrzega także przed konsekwencjami nieprzestrzegania nowych regulacji. Ignorowanie znaku drogowego B-1, który sygnalizuje zakaz ruchu, może skutkować nałożeniem mandatów karnych przez służby policyjne. Wskazuje na to Marcin Wysocki, kanclerz Uniwersytetu, podkreślając, że chodzi tu o wszelkie przypadki wjeżdżania na teren kampusu oraz parkowania.