Zmiany w przestrzeni miejskiej Poznania: przebudowa dawnej synagogi i plany wyburzenia sąsiedniej kamienicy

Podczas najnowszego spotkania, radni Poznania zdecydowali o przyjęciu nowego planu zagospodarowania Starego Miasta. Według tego planu, możliwa staje się rekonstrukcja i podniesienie dawnej synagogi do wysokości, która nawiązuje do jej przedwojennej postaci. Równocześnie, radni wyrazili zgodę na rozbiórkę kamienicy znajdującej się obok, przy ulicy Wronieckiej. Ta decyzja ma na celu stworzenie północnych plant Starego Miasta.

Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, twierdzi, że ze względu na stan techniczny kamienicy, jej gruntowna przebudowa jest nieunikniona. Nawet jeśli właściciel miałby chęć zmodernizować ten obiekt, konieczne byłoby przeprowadzenie bardzo drastycznych działań budowlanych.

Weremczuk sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem może być rozebranie kamienicy i jej częściowa rekonstrukcja w przyszłości. To pozwoliłoby na realizację planów związanych z utworzeniem plant w tej lokalizacji.

Aktualnie kamienica jest własnością prywatną i jest niewykorzystywana. Informacje, które dotarły do urzędników poprzez kancelarię prawną właściciela, wskazują, że nie jest on zadowolony z pomysłu wyburzenia.