Poznań kontynuuje systematyczną pomoc zwierzętom

W ciągu lat ten system pomocy był stale rozwijany i poszerzany. „Ptasim Azylem” jest obecnie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które pełni tę funkcję do końca grudnia. Planuje się także ogłoszenie konkursu na nowy system wsparcia dla zwierząt jeszcze w bieżącym roku.

Na terenie Poznania, pomoc weterynaryjną dla dzikich zwierząt wprowadzono już w 2006 roku. Pierwsze tego typu centrum wsparcia zostało utworzone w strukturze Miasta przy Nowym Zoo pod nazwą „Ptasi Azyl”. Od tego czasu, zadanie to było sukcesywnie rozwijane i poszerzane, włączając w to również zwiększenie finansowania i formułę działania.

Z kolei, od 2017 roku specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy Szydłowskiej, na mocy umowy z Miastem, zaczęli udzielać pomocy rannym lub chorym ptakom z Poznania. Na początku 2020 roku, zakres ich działalności został poszerzony o wsparcie dla małych, dziko żyjących ssaków, takich jak jeże, zające czy wiewiórki. Zgodnie z umową między Miastem a Uniwersytetem, ta współpraca potrwa do końca 2023 roku.