Brak planów na budowę Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

Pomimo oczekiwań mieszkańców, Katarzyna Fertsch, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, przekazała informację, że nie ma obecnie żadnych planów dotyczących realizacji Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. Przyczyną tego stanu rzeczy są przeciwności ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz działania społeczników, którzy dążą do ochrony przyrody. Warto dodać, że projekt ten nie jest wolny od licznych pomyłek.

Nieukończony pierścień obwodnicy wokół Poznania to problem, który ciągle pozostaje nierozwiązany. Wciąż brakuje odpowiedniej trasy, która pozwoliłaby na ominięcie północnych dzielnic miasta oraz umożliwiłaby połączenie północnych części wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania. Jednakże, jak się dowiadujemy z informacji rzeczniczki prasowej ZDP, takie rozwiązanie komunikacyjne nie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.

Kolejnym problemem, który zdaniem jednego z czytelników jest szokujący, jest fakt, że projektowanie drogi nie uwzględnia możliwości jej przyszłej rozbudowy do standardów drogi ekspresowej. Wydaje się to być potwierdzone przez rzeczniczkę Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okazuje się więc, że brak planów na budowę Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej jest spowodowany zarówno ochroną przyrody, jak i nieprzemyślanym projektowaniem drogi, która miałaby ułatwić komunikację w regionie.