Rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – oferta i terminy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) rozpoczął rekrutację na studia od 1 czerwca. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsce na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z pulą ponad 16 tysięcy zajęć dla obu typów studiów. Z tego ponad 12 tysięcy miejsc przeznaczonych jest dla kandydatów na studia stacjonarne. Ogólna liczba proponowanych kierunków i specjalności wynosi 204, w tym kilka nowości w ofercie edukacyjnej.

W zależności od wybranej uczelni, terminy zgłoszeń na studia mogą się różnić, jednak Internetowa Rekrutacja Kandydatów najczęściej jest dostępna od maja lub czerwca. Dzięki temu maturzyści mają możliwość założenia konta IRK oraz wprowadzania swoich danych przed otrzymaniem wyników maturalnych. Informacje o harmonogramie rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych uczelni w zakładkach „kandydaci” lub „rekrutacja”.

Proces rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 odbywa się wyłącznie online. Chętni do podjęcia nauki na uczelniach wyższych muszą założyć konto kandydata, uzupełnić dane osobowe i po otrzymaniu wyników egzaminu maturalnego, dołączyć je do swojego zgłoszenia.

Warto jednak zwrócić uwagę na różnice w przelicznikach punktów na studia pomiędzy poszczególnymi uczelniami. Przedmiot zdawany na maturze jest przeważnie mnożony przez współczynnik ustalony przez daną uczelnię i podany na jej stronie internetowej. Często szkoły wyższe udostępniają także specjalne kalkulatory punktów na studia, co pozwala kandydatom na łatwiejszą analizę swoich szans na dostanie się na wymarzone studia.