Centrum Zimowego Utrzymania Poznania: Obowiązki i Ograniczenia dotyczące Odśnieżania

Za koordynowanie prac związanych z utrzymaniem dróg w Poznaniu podczas zimy odpowiada Centrum Zimowe Utrzymania. To zadanie jest realizowane przez firmy zewnętrzne, które mogą zostać ukarane w przypadku wystąpienia poważnych niedociągnięć.

Jednak warto zaznaczyć, że nie jest to obowiązek miasta, aby odśnieżać chodniki znajdujące się bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W tym zakresie obowiązuje zarządca danej nieruchomości, którego zadaniem jest usunięcie śniegu i posypanie chodników w celu poprawy przyczepności.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), firmy odpowiedzialne za odśnieżanie chodników nie mają prawa do korzystania z soli w celu zapobieżenia poślizgom.

– Wykonawcy mogą używać jedynie piasku o granulacji do 1 mm na chodnikach, drogach rowerowych oraz placach. Stosowanie środków chemicznych jest dozwolone jedynie w sytuacji opadu marznącego deszczu – wyjaśnia Marcin Idczak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

– Tak jak w poprzednich latach, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg obejmują nie tylko odśnieżanie i usuwanie śliskości, ale także sprzątanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i placów miejskich. Dodatkowo, do obowiązków należy czyszczenie przejść podziemnych i kładek oraz opróżnianie koszy ulicznych. W tym sezonie na te cele przeznaczona została kwota 24,8 mln zł – informuje Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie wydanym w listopadzie.

W porównaniu do ostatnich lat, budżet na zimowe utrzymanie dróg jest znacznie niższy. W sezonie 2022/23 wydatki wyniosły 32,3 mln zł, natomiast w sezonie 2021/22 – 29,5 mln zł.