Co czeka studentów UAM w nowym semestrze?

Zapadła decyzja w sprawie trybu nauki w nowym roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co czeka studentów w nowym roku akademickim?

Stacjonarnie czy zdalnie?

Rektor uczelni prof. Bogumiła Kaniewska wydała 20 sierpnia 2021 roku zarządzenie w tej sprawie – na Poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zostanie przywrócone nauczanie zdalne w częściowej formie, a to znaczy, że wykłady oraz niektóre przedmioty wciąż będą odbywać się online. Zarządzenie dotyczy działania Uniwersytetu w warunkach epidemii i dotyczy semestru zimowego 2021/2022.

Wykłady na UAM jednak zdalne

Zgodnie z zarządzeniem Rektor uczelni wszystkie wykłady będą prowadzone zdalnie, jednak istnieje możliwość zmiany tej formy – w uzasadnionych przypadkach dziekan danego wydziału będzie mógł o to wnioskować. Od nowego roku akademickiego powraca również konsultacja studentów z wykładowcami w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dotychczas takie spotkania odbywały się online. Czekamy jeszcze na decyzje w sprawie zdalnego zdawania egzaminów, ta jeszcze nie zapadła.