Czy Poznań doczeka się ekspertyzy ekosystemowej? Postuluje za tym Rada Miasta!

Wszystko zaczęło się od inicjatywy społecznej oraz działań Rady Miasta Poznania. Postulat Stowarzyszenia Plac Wolności, pod koniec stycznia był odczytany na sesji Rady Miasta. Nie przez wszystkich był przywitany z entuzjazmem.

Ekspertyza ekosystemowa to narzędzie, które służy do skalkulowania rzeczywistej wartości zieleni na terenie danego obszaru, w tym konkretnym przykładzie, do miasta Poznań. Dzięki niej można poznać realne usługi jakie zieleń czyni dla mieszkańców w danym terminie i wylicza je w wartościach nominalnych. Można wtedy poznać nie tylko wartość absorpcji zanieczyszczeń, ale i ilość dostarczanego tlenu.

Prezydent Poznania, na wyceny ekosystemowe ma swoje własne zdanie, niekoniecznie spójne z entuzjastycznym podejściem Stowarzyszenia Plac Wolności. Zwraca uwagę, że wyceny ekosystemowe są wciąż za mało powszechnym narzędziem, które wciąż jest dopracowywane. Prezydent nie jest przekonany co do trafności i skuteczności tych obliczeń.

Jednak za przyjęciem petycji społeczników głosowało większość radnych. Pozostaje jedynie czekać na decyzję władz miasta.