Dążenie mieszkańców Poznania do zmiany prawa regulującego wykup lokali

Aktualne przepisy prawne są uznawane za zbyt restrykcyjne, a mieszkańcy Poznania domagają się ich zmiany. Mają nadzieję na wsparcie ze strony Rady Miasta Poznania w swoich staraniach zmierzających do modyfikacji ustawy dotyczącej wykupu mieszkań. Projekt stanowiska w tej kwestii został złożony Radzie Miasta przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Cołta, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców TBS Poznań, podkreśla, że wielokrotnie płacili za swoje lokale. Plany te mają zostać przedyskutowane podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Marek Cołta ma zamiar zapytać radnych, jakie jest ich stanowisko w kontekście sytuacji mieszkańców TBS.

Twierdzi on, że łatwo jest deklarować poparcie dla mieszkańców oraz wyrażać zrozumienie dla ich krzywdy. Jednak teraz radni będą mieli okazję pokazać, czy faktycznie takie wsparcie istnieje, poprzez głosowanie nad omawianym apelem. Podobne rozwiązanie już znalazło poparcie w innych miastach, takich jak Kraków czy Tarnobrzeg. Marek Cołta podkreśla, że ważne jest uświadomienie społeczeństwu, że mieszkańcy nie są grupą roszczeniową – ich obliczenia pokazują, że wiele razy spłacili koszty swoich mieszkań.

Propozycję stanowiska opracowali wspólnie mieszkańcy TBS-ów oraz radna Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Jemielity.