Debiut parku kieszonkowego i kontenera terapeutycznego w Poznaniu dla wsparcia osób bezdomnych

Dzisiaj w Poznaniu, przy ulicy Krańcowej zainaugurowano dwie znaczące instalacje skierowane ku pomocy potrzebującym: park kieszonkowy oraz kontener terapeutyczny. Kontener będzie służył jako miejsce przeprowadzania terapii zajęciowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Z kolei utrzymaniem parku, który nosi również miano ogrodu społecznego, będą zarządzać osoby korzystające z pomocy Caritas, które znajdują się w stanie samotności. Park jest usytuowany w bliskości schroniska dla bezdomnych.

Anna Michalak, kierująca schroniskiem, wyjaśnia, że zarówno kontener jak i park będą miejscem organizacji spotkań dla osób poszukujących wsparcia. Zauważała dotychczasowy niedobór przestrzeni umożliwiającej rozwijanie terapeutycznej oferty dla potrzebujących. Wskazuje, że na powierzchni 30 metrów kwadratowych dostępnej w kontenerze możliwe będzie prowadzenie pełnowymiarowej terapii zajęciowej. Dodatkowo istnieje intencja rozszerzenia oferty o programy skierowane do mężczyzn. Na chwilę obecną działania te są określane mianem „babskie sprawy” i skierowane są do kobiet w stanie bezdomności.

Caritas w dalszym ciągu prowadzi zbiórkę funduszy na kontener. Potrzebna kwota to 70 tysięcy złotych. Informacje dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie internetowej organizacji.

Bezdomni będzie zarządzać parkiem kieszonkowym, co ma również cel terapeutyczny. Właściwe miejsce mają tutaj także donatorzy, którzy mogą przyczynić się do finansowania instalacji ławek w obrębie parku. Uroczyste otwarcie obu instalacji miało miejsce dzisiaj, a wśród uczestników było wielu bezdomnych korzystających ze wsparcia schroniska przez dłuższy czas.