Poparcie radnych Platformy Obywatelskiej dla Marcina Bosackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Radni zrzeszeni w Platformie Obywatelskiej oficjalnie udzielili dziś swojego poparcia Marcinowi Bosackiemu, który będzie ubiegał się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Marcin Bosacki, który obecnie pełni funkcję posła, ale ma również doświadczenie jako ambasador i dziennikarz, startuje na trzecim miejscu listy Koalicji Obywatelskiej reprezentującej Wielkopolskę.

Przewodnicząca klubu radnych KO, Małgorzata Dudzic-Biskupska, podkreślała w swoim wystąpieniu, że Marcin Bosacki ma dogłębną wiedzę na temat problemów stojących przed Poznaniem i regionem Wielkopolski. Sam kandydat wyraził przekonanie, że mieszkańcy Wielkopolski pragną wybrać do Parlamentu Europejskiego ludzi kompetentnych, którzy jednocześnie mają silne powiązania z tym regionem.

Bosacki odwołał się do potrzeb mieszkańców Wielkopolski, wymieniając jako przykład sytuację w Wągrowcu, gdzie widzi konieczność usprawnienia i udrożnienia lokalnej linii kolejowej oraz zwiększenia jej przepustowości.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że niskie zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego wśród Wielkopolan, według jego oceny, wynika z faktu, iż wiele partii proponuje kandydatów spoza regionu. Niezależnie od tego, Bosacki podkreślił, że w wyborach nie chodzi wyłącznie o sprawy regionalne.

Jak tłumaczył poseł Koalicji Obywatelskiej, aspekt regionalny to ważna część debaty wyborczej, ale najważniejszym celem jest obrona polskiego miejsca w Europie oraz ochrona Europy przed naciskiem ze strony Władimira Putina i populistów.