Zaniepokojenie wokół funkcjonowania oddziału psychiatrycznego poznańskiego szpitala HCP

Coraz większa troska budzi sytuacja w Szpitalu HCP znajdującym się w Poznaniu. Źródłem zmartwień są doniesienia dotyczące warunków panujących na oddziale psychiatrycznym placówki. Pacjenci z samobójczymi tendencjami mieli być odsyłani do domów bez zapewnienia adekwatnej opieki. Poza tym, mówi się również o nieprawidłowo pobieranych diagnozach i występujących uchybieniach w dokumentacji medycznej. Tego typu działania mogą narażać na szwank zdrowie, a nawet życie pacjentów. W związku z powyższym, prokuratura postanowiła przyjrzeć się tej kwestii.

Problematyka ta dotyczy Centrum Medycznego HCP mieszczącego się przy ulicy 28 Czerwca 1956 roku w Poznaniu. Tutaj miało dojść do przypadku, gdzie kobieta cierpiąca na zaburzenia psychiczne została odesłana do domu. Następnie po udaniu się nad rzekę Wartę podjęła próbę samobójczą, na szczęście nieudaną. Przypadek ten nie jest odosobniony, a o podobnych sytuacjach pisał ostatnio portal Onet.

W niektórych sytuacjach pacjenci, u których stwierdzono tendencje lub próby samobójcze, podpisują deklaracje, w których zrzekają się prawa do hospitalizacji. Taka postawa miała dawać fałszywe wrażenie, że wszystko jest w porządku – mówi Łukasz Cieśla, dziennikarz pracujący dla portalu Onet.