Dzieci z autyzmem dołączą do…

Zmiany w poznańskim ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących! Już od września ośrodkiem zarządzać będzie Samorząd województwa wielkopolskiego. Co to oznacza dla szkoły? Przede wszystkim większe środki finansowe, a co za tym idzie plany na rozwój placówki – Dyrekcja planuje przyjmować także dzieci z autyzmem. Nie wszyscy jednak uważają, że jest to dobry pomysł – specjaliści zwracają uwagę, że placówka jest obecnie jedynym miejscem w Poznaniu sprofilowanym na dzieci głuche i tak powinno pozostać.

Dzieci z autyzmem dołączą do Ośrodka dla dzieci niesłyszących?

Przejęcie zarządzania ośrodka przez Samorząd ma pozwolić na zwiększenie potencjału instytucji – tak motywują swoją decyzję władze szkoły i miasta.

Do placówki wprowadzone zostaną warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, ale także dla dzieci ze sprzężenia, czyli dzieci, które nie odnajdują się w innych szkołach. Plan rozwoju ośrodka zakłada przyjmowanie również dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczyciele poznańskiej placówki szkolno-wychowawczej dla dzieci niesłyszących są zapisani na kurs języka migowego, chociaż jednocześnie zmniejsza się ilość dzieci niesłyszących, które uczęszczają do ośrodka. Jest to m.in. spowodowane zwiększoną dostępnością aparatów słuchowych.

Jak zauważają specjaliści, problematyczna może być kwestia łączenia dzieci głuchoniemych z dziećmi z np. niepełnosprawnościami intelektualnymi. W takiej sytuacji ciężko będzie dla nauczyciela dostosować lekcje do bardzo zróżnicowanych potrzeb dzieci, co ostatecznie odbije się na nich samych.