Eko-sukces Poznania: Pierwsze miejsce w konkursie gospodarowania odpadami

Poznań, miasto na prawach powiatu, triumfowało w ekologicznym rywalizacji przeprowadzonym przez UNEP/GRID-Warszawa wspólnie z Ambasadą Francji. Miasto to zdobyło laury za najefektywniejszą gospodarkę odpadów spośród wszystkich miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo, stolica regionu Wielkopolska została doceniona za projekt pod nazwą „Traszki Ratajskie”, który ma na celu ochronę obszaru ekologicznego. Dzięki temu, Poznań zdobył uznanie w kategorii zielono-błękitnej infrastruktury.

Katarzyna Jauksz-Zalewska, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, podkreśliła, że dziesiąta edycja konkursu Eco-Miasto była dla miasta nad Wartą bardzo pomyślna. Zaznaczyła jednak, że to nie szczęście, a sumienne i ciężkie działania przyczyniły się do zwycięstwa Poznania w tej rywalizacji. Miasto pokonało konkurentów, również mających ponad 100 tysięcy mieszkańców, w kategorii „Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym”. To wyróżnienie ma szczególną wartość, ponieważ zostało przyznane za rok 2022 – czas, kiedy Poznań zaczął samodzielnie zarządzać komunalnymi odpadami.

W ramach wygranej, oprócz statuetki i tytułu, Poznań otrzymał także voucher umożliwiający zakup oraz posadzenie kwiatów bylinowych. Dzięki temu, wiosną przyszłego roku miasto stanie się jeszcze bardziej zielone.

Poznański system zarządzania odpadami komunalnymi opiera się na trzech filarach: Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ITPOK), Biokompostownia oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, które w Poznaniu są znane pod nazwą Gratowiska.