Fabryka owadobójczych produktów na granicy Poznania i Czerwonaka

Wśród producentów środków owadobójczych jest jeden, który postanowił podnieść swoją działalność na wyższy poziom. Ma on w planach wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej, która miałaby stanąć na granicy miasta Poznań i gminy Czerwonak.

Firma od kilku lat stara się o zgodę na realizację tej inwestycji na terenie poznańskiej dzielnicy Karolin. Jednak kiedy trzy lata temu media podały pierwsze wiadomości na ten temat, zarówno mieszkańcy Poznania, jak i Czerwonaka szybko wyrażali swoje niezadowolenie. Miejscowy radny Łukasz Kapustka informował o protestach przeciwko tej inwestycji.

Aktualnie toczy się procedura administracyjna mająca na celu wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Proces jest już na ukończeniu a prawdopodobieństwo wydania pozytywnej decyzji przez urząd miasta jest duże. Niemniej jednak, decyzja będzie zawierała kilka warunków dotyczących gospodarowania odpadami, które mogą szkodzić środowisku. Inwestor musi zapewnić odpowiednie miejsce do przechowywania takich odpadów na terenie budowy oraz zabezpieczenia przed emisją pyłu.

Wskazane przez urząd miasta warunki dotyczą również organizacji dojazdu do planowanej hali od strony ulicy Janikowskiej i ulicy Asfaltowej. Decyzja miejskiego urzędu jest obecnie konsultowana z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Sytuację będziemy dalej śledzić i informować o nowych wydarzeniach w tej sprawie.