UOKiK nałożył kary na Volkswagen Poznań i Solaris Bus & Coach

Sankcje finansowe o łącznej wartości blisko 8 milionów złotych zostały nałożone na dwie firmy, Volkswagen Poznań oraz Solaris Bus & Coach, przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ujawniono to w oficjalnym komunikacie wydanym przez urząd, w którym zwrócono uwagę na problem zatorów płatniczych generowanych przez te podmioty.

W poniedziałek, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu sankcji na dwa przedsiębiorstwa odpowiedzialne za generowanie zatorów płatniczych. Wśród ukaranych firm znalazł się producent samochodów dostawczych Volkswagen Poznań, jak również producent autobusów Solaris Bus & Coach.

Pierwsza z kar, wynosząca ponad 4,7 miliona złotych, została nałożona na Volkswagen Poznań. Przez trzy badane miesiące firma ta opóźniała spłatę faktur dla prawie 1,7 tysiąca kontrahentów – takie wyniki przyniósł tok postępowania prowadzonego przez UOKiK. Druga kara, o wartości ponad 3 milionów złotych, dotknęła firmę Solaris Bus & Coach. Ta spółka zaniedbała terminowe zapłaty za ponad 32 tysiące faktur w okresie od lipca do września 2020 roku, wprowadzając w błąd prawie 1,7 tysiąca swoich kontrahentów.

W komunikacie prasowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowo zawarto informację, że w 2023 roku wydano 52 decyzje karne wobec przedsiębiorców nieprzestrzegających terminów płatności na rzecz swoich partnerów biznesowych. Nasza redakcja skontaktowała się z obiema ukaranymi firmami w celu uzyskania ich stanowiska w tej sprawie.