Rekrutacja do innowacyjnego programu PoMost na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje o rozpoczęciu procesu rekrutacji do specjalnego programu dla studentów, zwanego PoMost, zostały potwierdzone przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie studentom z różnych poznańskich uczelni odbywania studiów na wybranym kierunku na innej uczelni partnerskiej zlokalizowanej również w Poznaniu.

Program PoMost jest skierowany do studentów uczelni partnerskich, którzy ukończyli pierwszy rok nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, a także po zakończeniu pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. Innowacyjność tego projektu polega na możliwości realizowania przez studentów wybranych przedmiotów na innej niż macierzysta uczelni. Przedmioty te powinny być dostępne w ramach programu studiów na wybranej uczelni partnerskiej, z wyłączeniem jednak zajęć z edukacji fizycznej oraz języków obcych.

„To jest pionierski projekt na skalę całego kraju, umożliwiający studiowanie wybranych przedmiotów na innej niż rodzima uczelni partnerskiej z Poznania. Głównym celem tej inicjatywy jest poszerzanie możliwości rozwoju dla studentów oraz wzmacnianie współpracy i integracji pomiędzy różnymi poznańskimi uczelniami” – przekazała Agnieszka Książkiewicz, reprezentantka biura prasowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.