Finalizacja prac konserwatorskich płyty upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich na poznańskim placu Wolności

Zakończenie prac restauracyjnych odbyło się niedawno na placu Wolności w Poznaniu, gdzie znajduje się płyta pamiątkowa. Ten ważny element miejskiego krajobrazu jest hołdem złożonym Powstańcom Wielkopolskim, którzy złożyli przysięgę 26 stycznia 1919 roku.

Pomnik, składający się z tablicy z granitu, jest umiejscowiony w sercu placu, tuż przed budynkiem Arkadii. Wykonano go z dużych płyt granitu, w które wtopiono litery z mosiądzu. Na rogach tablicy znajdują się płaskorzeźby krzyża powstańczego, które dodają jej uroku. Projekt pomnika, który powstał w 1988 roku, to dzieło Anny Krzymańskiej i Jolanty Drzewoskiej.

Prace konserwatorskie opierały się na wykonanym przez specjalistę od konserwacji dzieł sztuki planie prac. Proces obejmował demontaż płyty, renowację popękanych płytek kamiennych, wymianę trwale uszkodzonych elementów na nowe, wykonane z podobnego materiału oraz przygotowanie podbudowy pod płytę. Następnie przeprowadzono konserwację zdemontowanej płyty, montaż i założenie spoin między płytami kamiennymi oraz impregnację powierzchni kamienia.

Dzięki przeprowadzonym pracom, tablica odzyskała swoją pierwotną estetykę i zmniejszono ryzyko dalszego niszczenia w przyszłości. Prace były częściowo sfinansowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.