Jak działają zasady zwolnienia z opłat za kursowanie MPK w Poznaniu podczas alertów smogowych

Regulamin dotyczący zwolnień z opłat za korzystanie z miejskiego transportu publicznego w Poznaniu podczas dni z wysokim stężeniem pyłów PM10 zakłada, że w dniu poprzedzającym taki alert, średnie dobowe stężenie tych drobin musi przekroczyć wartość 100 mikrogramów na metr sześcienny. Dodatkowo, przewidywania muszą wskazywać na utrzymanie się takiego stanu także w dniu, w którym miałyby zostać zniesione opłaty. Informacje na ten temat pojawiają się na lokalnym portalu „Atmosfera dla Poznania”.

Ostatnio, jak poinformowała Izabela Dutkowiak, pełniąca funkcję wicedyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska, pomimo wcześniejszych odczytów i prognoz zgodnych z kryteriami zwalniającymi z opłat, ostateczne pomiary nie potwierdziły przekroczenia normy stężenia pyłu PM10.

Dokonane wczoraj pomiary dwudziestoczterogodzinne na stacjach pomiarowych wykazały, że wartości stężenia pyłu PM10 wynosiły: 71 mikrogramów na metr sześcienny na stacji ulokowanej przy ulicy Dąbrowskiego oraz 84 mikrogramy na metr sześcienny na stacji zlokalizowanej przy ulicy Szwajcarskiej. Jak zaznacza Izabela Dutkowiak, te wyniki nie przekraczają wartości wyznaczonych jako poziom informowania, dlatego nie mogło dojść do zwolnienia z opłat za korzystanie z miejskiego transportu.