Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

W dzisiejszym dniu, siedziba Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu stała się areną kolejnej w tym roku akcji honorowego oddawania krwi. Zadaniem organizatorów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu było przyjęcie darczyńców w specjalnie do tego celu zaaranżowanej sali, zlokalizowanej w budynku komendy. Akcja trwała od godziny 8:00 do 13:00.

Do rzeczowej akcji angażującej mundurowych, pracowników cywilnych a także gości odwiedzających Komendę Miejską Policji, zgłosiło się 21 osób. W wyniku ich hojności, udostępniono ponad 9 litrów krwi dla osób potrzebujących, będących ofiarami nieszczęśliwych wypadków lub cierpiących na choroby.

Warto przypomnieć, że akt darowizny krwi jest bezpłatny i może pomóc wielu osobom – zarówno ofiarom wypadków drogowych, jak i przewlekle chorym czy kobietom w ciąży. Krwiodawstwo jest również ważne dla dzieci.

Aby móc się poddać procedurze oddania krwi, kandydat musi spełniać następujące kryteria: bycie zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, ważącą powyżej 50 kilogramów oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Warto również pamiętać o konieczności spożycia lekkiego posiłku przed oddaniem krwi, gdyż nie jest zalecane dawanie krwi na czczo. Ponadto, każda osoba, która zgodzi się na honorowe oddanie krwi, może zostać również dawcą szpiku.