Kontrowersje wokół spotkania politycznego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Jako obywatele Poznania, którzy cenią wartości takie jak szacunek dla każdego człowieka i sprzeciwiają się wszelkim formom wykluczenia społecznego, wyrażamy swój sprzeciw wobec planów organizacji spotkania pod tytułem „Bosak&Mentzen NA ŻYWO w Poznaniu”, które ma odbyć się na terenie należącej do Międzynarodowych Targów Poznańskich Sali Ziemi.

Zwracamy się z apelem do Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz władz miasta Poznania z prośbą o podjęcie działań, które zapobiegłyby organizacji tego spotkania. Zgromadzenie to ma być bowiem poświęcone aktywności partii politycznej, która niekrytycznie wyraża negatywne emocje wobec innych osób.

W Poznaniu, mieście znającym wartość tolerancji i szacunku dla innych, nie ma miejsca na promowanie nienawiści względem kobiet, społeczności LGBT czy prorosyjskich poglądów. Również hasła takie jak „Stop ukrainizacji Polski” są tu przez nas odrzucane i nieakceptowane.