Kwestia funkcjonowania i zarządzania Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego pod dyskusją

Przedstawicielom poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie przysługują pozytywne opinie na temat obecnej sytuacji w zarządzaniu organizacją. Jako rezultat, Marek Cołta wraz z posłem Bartłomiejem Wróblewskim i Ewą Jemielity zdecydowali się na zorganizowanie debaty, celem podjęcia dyskusji na ten temat. Jak zauważył Cołta, istotne jest nie tylko przemyślenie zmian w ustawie dotyczącej TBS-ów, ale również poprawienie sytuacji na poziomie lokalnym, czyli w poznańskich TBS-ach, co bezpośrednio wpływa na życie wszystkich mieszkańców.

Planowany termin debaty to środa, 27 września. W agendzie omawianego spotkania znajdą się różnorodne kwestie związane z działalnością poznańskich TBS-ów.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski podkreślił kilka aspektów, które są krytycznie ważne dla debaty. Chodzi o nierówności w traktowaniu mieszkańców przez zarząd TBS-ów, brak transparentności w działaniach realizowanych przez TBS-y oraz nieobecność społecznej kontroli nad tymi organizacjami.

Wróblewski zaznaczył również, że głównym celem debaty będzie dyskusja na temat zmian potrzebnych w ustawie o TBS-ach oraz specyficznych dla poznańskich TBS-ów. Spotkanie zaplanowano na 27 września o godzinie 17:30 na ulicy Mostowej 27. Wszystkich mieszkańców Poznania, a szczególnie tych związanych z TBS-ami, serdecznie zaprasza się do udziału w debacie.